Chào các bạn,
Không biết tình hình đạo hữu Minh Đài sao rồi ?
Ai biết thông tin đăng lên cho anh em nắm rõ
Cảm ơn