Trích dẫn Nguyên văn bởi nothing0k Xem Bài Gởi
Đức Thiên Chúa Trời Kỳ Thị Người Có Khuôn Mặt Xấu Xí


Leviticus 21:17-24King James Version (KJV)

17 Speak unto Aaron, saying, Whosoever he be of thy seed in their generations that hath any blemish, let him not approach to offer the bread of his God.

18 For whatsoever man he be that hath a blemish, he shall not approach: a blind man, or a lame, or he that hath a flat nose, or any thing superfluous,

19 Or a man that is brokenfooted, or brokenhanded,

20 Or crookbackt, or a dwarf, or that hath a blemish in his eye, or be scurvy, or scabbed, or hath his stones broken;

21 No man that hath a blemish of the seed of Aaron the priest shall come nigh to offer the offerings of the Lord made by fire: he hath a blemish; he shall not come nigh to offer the bread of his God.

22 He shall eat the bread of his God, both of the most holy, and of the holy.

23 Only he shall not go in unto the vail, nor come nigh unto the altar, because he hath a blemish; that he profane not my sanctuaries: for I the Lord do sanctify them.

24 And Moses told it unto Aaron, and to his sons, and unto all the children of Israel.

Lê-vi 21:17-24

17 Hãy nói cùng A-rôn mà rằng: Phàm ai trong dòng họ ngươi, trải các đời, có một tật bịnh trong thân thể, chớ đến gần mà dâng thực phẩm cho Đức Chúa Trời.

18 Phàm ai có một tật không được đến gần, như đây: người mù, què, mũi xẹp ( mũi tẹt ) hay là tứ chi không đều;

19 người gãy chân hay gãy tay,

20 người có bướu hay là lỏng khỏng lưng gù, có vảy cá mắt hay là có ghẻ lở, bị lác hay là có hòn dái bị dập.

21 Phàm con cháu thầy tế lễ A-rôn, có tật trong mình, không được đến gần dâng của lễ dùng lửa dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Nếu có một tật trong mình, không được đến gần dâng thực vật cho Đức Chúa Trời mình.

22 Người được ăn thực vật của Đức Chúa Trời mình, là các vật chí thánh và các vật biệt riêng ra thánh;

23 nhưng không được đi đến gần bàn thờ, vì có tật nơi mình. Ngươi chớ làm các nơi thánh ta ra ô uế, vì ta, Đức Giê-hô-va, làm các nơi đó nên thánh.

24 Môi-se nói như vậy cho A-rôn và các con trai người, cùng cho cả dân Y-sơ-ra-ên.

Dân Á Đông đa số mũi tẹt mũi xẹp, vậy Đức Thiên Chúa Trời Kỳ Thị dân Á Đông nhỉ ?
Ahihi đồ ngốc