Như tôi đã nói trong chủ đề trước, là không viết bài nữa, nhưng bỏ đi cũng không đành.

Trong TNHT có viết, đại ý là nếu ai tu chỉ riêng bản thân người đó được giải thoát thì cũng còn mang cái tội ích kỉ, chỉ biết có mình chẳng biết có người.

Đã mang cái thân lữ khách dạo chơi chốn phàm trần, mang cái thân người tha hương viễn xứ chỉ mong có ngày trở lại quê xưa chốn cũ là nơi thiêng liêng hằng sống.

Vì thế mà khi ở quán trọ lữ khách này, chúng ta hãy làm bạn đồng hành với nhau trong quãng thời gian còn lại ngắn ngủi, đời người có dài bao lâu đâu.

Thôi lại mang thân con vẹt, nói ít lời cho những ai có duyên với đạo Cao Đài, cũng tức là có duyên với Cao Đài Ngọc Đế.

Ít lời nhắc nhở với bạn tu.
Thân là lữ khách chốn bụi mù
Trái gió cùng nhau chia ấm lạnh
Trở trời phải biết phép công phu.