Khoa học gọi là rối loạn giấc ngủ,tức là não nó thức rồi mà cơ thể chưa thức.Còn tâm linh thì là bị trêu,ai trêu thì từ từ sẽ biết...