Có một vài vấn đề mà e muốn được hỏi vài h.d lâu năm có kinh nghiệm về Phật Pháp ạ, nếu có người nào đó hỏi mình về việc luân hồi nếu con người và động vật khi mất đi thì tại sao dân số con người lại tăng bảy tỷ và động vật thì lại tuyệt chủng, nếu về vấn đề vi tế sâu xa Nhân quả thì chúng ta sẽ giải thích ra sao ạ ?
Có nhiều người họ cho rằng họ sống rất tốt, đối xử tốt với m.n nhưng bị m.n làm phản và cũng ko thèm tin nhân quả luôn