Trích dẫn Nguyên văn bởi lulively Xem Bài Gởi
1.2: Nếu bạn ám chỉ người chồng hay người vợ mà bạn đi tìm kiếm từ vô vàn kiếp đến nay thì nó đã có sẵn ở bên bạn, luôn luôn đồng hành cùng với bạn, thì đó là chính bạn. Chỉ là bạn không chịu chấp nhận lấy nó làm chồng hay làm vợ mà thôi. Một khi bạn chịu chấp nhận lấy chính mình làm chồng hay làm vợ thì lúc ấy bạn sẽ thành một đấng siêu nhiên, hay còn gọi là tiên, phật.


Nói chuyện kiểu này thì chít cha người ta hít trọi , (bảo đảm không mấy người hiểu bạn muốn ám chỉ cái gì ) con người là con người. Tiên , Phật là Tiên phật. Khi nào tu hành đến đó rồi sẽ tín. Bây giờ là con Người. Mà bạn phải nói là 2 luồn điển Âm Dương giao hào , thì đó là Ông Tiên và Bà Tiên đó là người Chồng , người Vợ thực thụ của mình............Mà chưa tới đó làm sao hiểu. Tôi củng chỉ hiểu qua văn tự thôi he he he


Không khéo người ta hiểu là nên đi làm bê đê thì chít cha.