Trích dẫn Nguyên văn bởi bebong Xem Bài Gởi
Nhờ bác lulively nếu có nằm mộng gặp Quan Âm thì hỏi dùm con 2 việc đc ko?

1. Số con có chồng hay ế luôn. (kiếp này)
2. Chừng nào con thành Phật.

Con cám ơn trước !!!
1.2: Nếu bạn ám chỉ người chồng hay người vợ mà bạn đi tìm kiếm từ vô vàn kiếp đến nay thì nó đã có sẵn ở bên bạn, luôn luôn đồng hành cùng với bạn, thì đó là chính bạn. Chỉ là bạn không chịu chấp nhận lấy nó làm chồng hay làm vợ mà thôi. Một khi bạn chịu chấp nhận lấy chính mình làm chồng hay làm vợ thì lúc ấy bạn sẽ thành một đấng siêu nhiên, hay còn gọi là tiên, phật.
Con người ta, hành trình đi tìm ta là ai, ai là ta thì là đi tìm chính mình, nhưng cái người ta tìm thì bởi có con mắt nó chuyên nhìn đi xa, cho nên chỉ thấy ở đâu đâu xa vời lắm, nên tìm mãi mà chẳng thấy mình, cũng vì ngó đi xa đó bạn.

Con mắt nó chỉ thích thấy ở xa, nhứt là người tu lại càng thích thấy xa, thấy cao, thấy những điều huyễn hoặc mà quên rằng những điều ấy nó xa xôi diệu vợi với mình. Nó chưa hợp với mình thì liệu cái thấy đó có ích lợi chi cho bàn thân mình đang sống?
Con mắt, trước khi thấy xa, thì cái thấy của nó đường đi mắt đầu từ con ngươi của con mắt, sau đó tùy theo cơ địa của mỗi người mà mắt có thể nhìn xa hay gần.

Chắc bạn đã nghe câu, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, bạn hãy thử một lần, nhìn thấy cái thấy sát con ngươi xem, xem nó thấy gì?

Vì nhìn xa mãi nên chẳng thấy mình được, thay vì nhìn đi ra, ta nhìn đi vô, chắc hẳn là sẽ thấy.

Khi bạn làm được điều này, tự nhiên bạn sẽ có nhiều điều khai ngộ, và tự chính bạn sẽ khám phá ra thế giới khác, nó khác với thế giới hiện tại ta đang sống, trải qua nhiều khảo nghiệm, rồi bạn sẽ thấy được chồng hay vợ của mình. Và khi đó bạn sẽ thành tiên phật.

Còn khi bạn tìm người nào đó bên ngoài bạn, muốn làm chồng hay vợ thì cũng sẽ có thôi đó bạn. Cái muốn này của con người nó biến thành cái ý, ý này dẫn lên cõi trung giái, ở trên ấy đầy rẫy những cái ý muốn của con người. Hay nói đúng hơn là nơi đó chư thần thánh tiên phật sẽ dùng điền vô vi ở cõi trung giái mà phát xuống cho từng người tùy theo cái ý mà họ muốn. Nói là phát xuống chứ thực ra là cái điển vô vi này nó có quy luật đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu. Hay cũng gọi là nhân quả báo ứng đó vậy. Cái này nó diễn ra tự nhiên không có sự tác động bởi chư tiên phật, nhưng họ sẽ giảm bớt cường độ hay tăng tùy theo là đối với hạng người nào, có tu hay không, có phước nhiều hay ít,....

Điều mà bạn muốn Quan Âm người giải đáp thứ lỗi cho tôi không thể hỏi ngài điều ấy, mặc dù ở chùa hiện nay nhiều người vẫn cầu xin Quan Âm về duyên phận của mình.
Nhiều người vẫn còn nhầm lẫn, Quan Âm là vị phật dùng phật nhãn, tức mắt trí huệ chuyên nghe mọi âm thanh trong càn không vũ trụ, nhứt là những âm thanh kêu cứu vì khổ nạn. Đó là hạnh nguyện của người, chính vì thế mà khi ta cầu duyên, thì khi đó âm thanh đó là âm thanh khổ não, chính vì khổ não nên người mới nghe được. NHưng người không giải quyết việc này bạn.
Vì chúng sanh cầu sai chỗ, tức là liên lạc sai địa chỉ, người mà giải quyết công việc này là Nguyệt Lão, chính khi ta cầu khẩn thì nếu thành tâm, và người đó có phúc duyên sâu dày, có thiện căn về Phật pháp thì sẽ động điển đến Quan Âm , người sẽ liên hệ với Nguyệt Lão, ổng lật sổ nói với Quan Âm rồi người sẽ truyền lại cho chúng ta.

Nhưng không phải mọi lời khẩn cầu cứu khổ nạn, Quan Âm đều cứu tất cả, cái này cũng tùy theo chúng ta nghiệp nặng hay nhẹ mà gia giảm cho nghiệp lực lôi kéo tới người cầu khẩn.
Hiện nay, Quan Âm cũng từ bi cứu khổ, nhưng vì thời kỳ này là lần chót, chúng sanh phải trả nợ tiền khiên, nhiều người chỉ muốn trong một kiếp sanh mà đắc quả vị cũ, cho nên dù có cầu khẩn thì ngài cũng không có cứu nữa, cũng chẳng gia giảm chi cả, thậm chí còn kéo thêm nợ cũ nợ mới dồn hết một lượt vào người tu ấy, vì người đó quyết chí trở về ngôi vị cũ thì phải chịu nhồi quả kiếp.Đấy là trường hợp đối với người tu muốn giải thoát.

Còn đối với con người chỉ muốn hưởng trọn kiếp người, thì vẫn chịu chung số phận tức là cộng nghiệp và biệt nghiệp. Cái cộng nghiệp tức là ai cũng sống trong quả địa cầu 68 này, quả địa cầu này đang tới lúc nó phải chuyển hóa, cho nên những gì hữu hình trong ấy đều phải bị chịu chung cái cộng nghiệp mà trời đã định trước.

Còn biệt nghiệp, tức là những gì mỗi vật hữu hình đã tu tập từ trước, có công có quả sẽ được hưởng theo từng mức độ, nhưng vẫn bị cộng nghiệp ảnh hưởng, cho nên để công bằng, những biệt nghiệp còn dư lại sẽ được chuyển qua địa cầu mới, và những nhơn sanh có biệt nghiệp là phước đức tu tập sẽ là tân dân thời thánh đức ở quả địa cầu đó.

Còn điều này nữa, tôi hình như lớn hơn bạn có 2 hay 3 tuổi gì đấy, bạn xưng con tôi nghe thấy sao sao đó.