Trích dẫn Nguyên văn bởi huetinh Xem Bài Gởi
"Nếu đã hiểu rành lý tánh không
Vậy nên cố gắng lập đức công
Tương lai tươi sáng đang chờ bạn
Thành đạo làm nên mối cộng đồng"
Phật còn chưa hiểu lý tánh không
Nói chi người tục cõi mê hồng
Vị lai chỉ có ông Trời biết
Lo thành hay bại có ổn không?