Trích dẫn Nguyên văn bởi lulively Xem Bài Gởi
" Biết đạo từ khi chửa lọt lòng
Trần gian bao thuở mấy ai thông
Tô đắp vun bồi nên chất thánh
Son sắt phái tông đến đại đồng"
"Nếu đã hiểu rành lý tánh không
Vậy nên cố gắng lập đức công
Tương lai tươi sáng đang chờ bạn
Thành đạo làm nên mối cộng đồng"