bà ấy tốt mà. nhà mình theo bà ấy cũng lâu. đi đâu xem cũng ko chuẩn bằng xem bà ấy. có j đâu p sợ. ko tin thày thì đến thầy làm j