Gay ko tu đc.
Người giới tính thứ 3 bị luyến ái chi phối, ko đủ chánh kiến cơ bản để phân biệt đúng sai, việc nên làm ko nên làm, họ chỉ có nhìn thấy người họ yêu là đúng mà thôi. Vì vậy họ ko đc chấp nhận đi vào đường tu chân chính nào, họ đi vào đc là do họ che giấu khéo chưa bị phát hiện, nếu có người như vậy muốn đi vào môn phái tôi thì tôi ko cho ngay từ đầu, vì những đối tượng này ko khó để nhận ra.