Cháu là nữ
Sinh ngày 3/12/1997 Dương lịch 11:30 đêm
Cháu đang ở miền Bắc, hiện đang dạy học thêm các em nhỏ, năm nay thi công chức, cháu đã có người yêu hơn 5 năm, mong bác xem giúp cháu công việc, tình duyên, vận hạn với ạ.