Cám ơn bác ThienHung rất nhiều.
Hiện tại đúng là con đang phải ra nước ngoài lập nghiệp. Mọi việc cũng thuận lợi tốt đẹp.
Không biết mệnh cháu sang năm có yên ổn ko ạ?

Kính bác sức khoẻ!