Thân Mệnh đồng cung vô chính diệu có Thái tuế:
-trong gia đình thường là con thứ;ra ngoài đời chỉ nên làm phó,làm trưởng thì công danh khó đạt hay không bền.
-dễ thích nghi với hoàn cảnh,nhưng không giữ vững lập trường.
-thiếu lòng tự tin nên trước những vấn đề cần giải quyết dứt khoát thì hay đắn đo do dự.
-mưu sự cho người thì thành,còn cho mình thì hay gặp trắc trở.
-đừng vội mừng nếu thấy phát đạt sớm,vì như thế chỉ như hoa “sớm nở tối tàn”.
-Giỏi ăn nói nhưng miệng lưỡi kiêu kỳ nên nhiều người không thích.Thích tĩnh hơn động nên thường cảm thấy cô đơn,cô độc.Nếu không làm nghề gì liên quan đến luật pháp thì hay dính líu tới pháp luật.Tuổi trẻ thăng trầm,thành bại thất thường,hay suy tư,nhiều phiền não.Về già cuộc sống mới ổn định và bớt thị phi,sầu muộn trong cuộc sống.
Số này danh nhiều hơn lợi lộc.Công danh về già mới thành.

Tật ách có Tài Thọ,Mệnh Thân có Ngũ linh thì có giác quan thứ 6,có năng khiếu tu hành.Nếu biết lánh mình ra khỏi chốn lợi danh làm nhiều việc phúc thiện, có lòng tin nơi đấng tối cao và thờ phượng chân thành thì sẽ hoán chuyển được nghiệp quả .

Mệnh thổ sinh cục kim nên mệnh được vượng.
“Phúc đức vô tinh,thiếu niên đa nạn”,có Tồn Hỏa :thường phải sống xa cách người thân,nếu có phát đạt cũng không được lâu dài.Tinh thần luôn nóng nảy, bất an.Những người khá giả thì tuổi thọ không cao,hay mang tật bệnh khó chữa.
Thiên Di có Nhật Nguyệt thì bôn ba đến già.Nên ly hương lập nghiệp.
Phu thê có Lương ngộ Triệt thì tình duyên trắc trở hay là cưới xin gặp nhiều trở ngại.Nên muộn lập gia đình hay đi xa mà thành hôn mới mong tránh được hình khắc.
Tử tức có Tử Tướng ngộ Triệt thì sát con đầu hay khó nuôi con buổi đầu.Con về sau tài giỏi nhưng khó nhờ con.
Tài bạch có Cự Cơ hóa Lộc nên là người “phi thương bất phú”,Mệnh Thân gặp cách tu hành thì có thể buôn bán các vật phẩm tâm linh.Hay làm những ngành nghề mà “khẩu thiệt sinh tài lộc”(dùng miệng lưỡi)
Điền trạch có Phá Tuần thì không được hưởng của thờ tự ,nếu có được hưởng cũng không giữ được lâu dài,phải tự tay tạo dựng và ngoài 40 mới có được,nếu may mắn có sớm thì hao tán sớm.

-tạm thế đã-