Kinh nghiệm của những vị này rất quý cho hậu nhân. Các vị phóng viện nếu có điều kiện ghi chép lại cho mọi người cùng học hỏi. Nghề Y này như con dao 2 lưỡi, chỉ xin học điều thiện và giúp người.
Cám ơn