Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni

Kính thưa quý Phật tử

DUYÊN KHỞI VÀ MỤC ĐÍCH
Hiện tại mình đang tu tập tại chùa lam tỳ ni tỉnh daklak , vài hôm trước mình có đi về các huyện vùng xâu vùng xa mình thấy nơi đây rất ít kinh sách nên phát tâm ấn tống kinh phật vì một số chùa mới thành lập hoặc chùa kinh sách đã quá củ không thể đọc được nữa

Bờ mé giữa sinh tử và niết-bàn chỉ trong gang tấc nhưng kẻ phàm phu thì vẫn mê mờ nên mãi luân hồi trong sáu nẻo. Đức Phật vì xót thương chúng sinh nên suốt cuộc đời, dày công giáo hoá, tiếp độ dắt dìu biết bao người hữu duyên. Lời thánh của Ngài, may mắn thay, vẫn còn lưu truyền qua Ba Kho Tàng Kinh Điển (Tam Tạng: Kinh, Luật và Luận). Đó chính là thuyền bè giúp con người vượt biển sinh tử, lên bờ giác ngộ và giải thoát.

Góp phần truyền bá giáo pháp của Ngài đến với mọi người là một trong những cách thức tốt nhất để mang lại hạnh phúc và lợi lạc cho chúng ta ở hiện tại và tương lai. Đây là việc không thể thiếu đối với người con Phật có tấm lòng thiết tha đối với sự thịnh suy của Phật pháp và nhất là đối với sự an lạc của nhân loại. Vì lẽ đó,một mặt đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và tu học Phật pháp, mặt khác góp phần hoằng pháp qua phương tiện ấn tống kinh sách.
Hiện tại mình đang rất cần các kinh như "Nhật Tụng " và "Kinh Dược Sư lưu ly quang vương như lai" mình đang ấn tống 50 quyễn nhật tụng nhưng biết chừng ấy là không thể đũ mong các đạo hữu gần xa từ bi phát tâm ấn tống mang giáo lý của phật đi khắp nơi không ngại xa gần
Các bạn có thể gửi kinh sách về địa chỉ nhà mình là : 22/31 Bùi Thị Xuân tp_BMT_Daklak Tên Mình là : Nhân giả ( 22t )
0974792900
xin chân thành cảm ơn các bạn đã đọ tin nhắn này