Các thầy ơi cho con hỏi cách đây mấy hôm con và bạn con đi dự hầu ở đền Quan Hoàng Mười, 3 hôm sau quay lại đi lễ. Đang lễ thì nhà bên cạnh cúng chúng sinh bạn con tự nhiên khóc rưng rưng. Không nín được. Mấy hôm nay bạn em có tình trạng lạ người cứ u uất hay khó chịu cãi nhau, đêm mất ngủ. Mà đêm trước khi xem hầu bạn em mơ có người đàn ông mặc áo các quan thời xưa đến đầu giường bảo bạn em lên ngồi thay chỗ cô đồng. Bạn em đang rất hoang mang mong mọi người cho em lời khuyên. Bạn em đang mất ăn mất ngủ tính tình cáu gắt hết cả chồng con. Mong mọi người giúp em với ạ