Nghe bài hát này con thấy cuộc đời người đi tu cũng hạnh phúc lắm phải ko các thầy :D