Vì vậy, nghiêm trọng, chàng trai biến mất?

Hoàn hảo! :(