Trích dẫn Nguyên văn bởi Sakullsuper Xem Bài Gởi
Tại sao tượng Địa Tạng bồ tát lại khó quyên tặng hơn ạ ?
Là do mưu cầu của chúng sanh ở cõi Ta bà này....