Nhờ admin xóa nick này và tất cả các bài viết của nick lehieu0112 này giúp mình. Mình muốn rút lui khỏi diễn đàn này