tôi đang vật lộn thiền định để xuất hồn nhưng càng ngày càng không có cảm ứng tâm linh