đạo giáo ở VN có rất nhiều. và dd chỉ có thể đưa lên những đạo lớn và chính nhiều người tu học. những đạo giáo thầm lặng thì cũng có nhưng vì chưa có nhiều thành viên theo đạo của thành viên đó như đạo hòa hảo của bạn tham gia diễn đàn.

- chưa có nhiều bài viết nói về sự việc, sự kiện, kinh sách, upload thuyết pháp của đạo hòa hảo.

vì vậy nằm tạm ở mục những đạo giáo khác. Nếu bạn có thể đóng góp chia sẽ bài viết về đạo hòa hảo và những điều càng quý hiếm càng tốt. khi nhiều bài viết nhiều mục liên quan đạo hòa hảo thì admin sẽ cho ra thư mục đạo hòa hảo.

mong bạn thông cảm và nhiệt tình đóng góp với anh em diễn đàn,