Trích dẫn Nguyên văn bởi huetinh Xem Bài Gởi
Nguyện rằng chúng sanh hữu tình nào khi nghe được lời chú/niệm này, đều được tăng trưởng tín, hạnh, nguyện phát triển bồ đề tâm, một lòng hướng phật và đều được vãng sanh tây phương viên thành phật quả. Sau đó tín chủ bật dàn loa lên phát cho cả xóm/nhà cùng nghe.
Cách này hay nè.