Trích dẫn Nguyên văn bởi Minhsonngocly Xem Bài Gởi
Qua sông phải lụy đò, qua được rồi ôm đò chi; suy cho cùng tận cùng không có cấp bậc gì cả, do con người đặt ra....

Tu là quay vào nội tâm mình mà tu sửa thì có cấp bậc gì hẻ. Tu là tu sửa tâm tánh của chính mình thì cấp bậc gì hẻ? Tu là tự mình giác ngộ người khác có giác ngộ thay mình đâu sao lại có cấp bậc hẻ. heeeeeeeeeeeeee. Tu mà thấy có cấp bậc phân biệt đẳng cấp như vậy thì dễ tẩu hỏa nhập ma. A di đà Phật!