Xin cám ơn, huynh vien dung.
Vậy huynh đặt theo ý của huynh thêm 1 câu nửa đi, giúp đệ với.
" Minh ........
Phúc ......... ".
Cảm ơn huynh.