Trích dẫn Nguyên văn bởi Thienthanquetrac Xem Bài Gởi
---
Oài, cái vĩ từ thì ttqr chịu, nhưng mà không đú không được :). Coi như không có 2 chữ vĩ...

Không biết có hợp lý không

Minh ...! phiêu phiêu du du tầm an lạc
Phúc....! trầm trầm mặc mặc định thái bình.

Khổ thân bác chủ "thớt", chắc tên là Minh Phúc phải không?
Dưng cơ mà "phiêu phiêu" với "trầm trầm" thì "nho hãy còn xanh lắm, không xứng miệng người phong lưu !"...