Trích dẫn Nguyên văn bởi vien dung Xem Bài Gởi
Nó là vĩ từ mang tính cảm thán và trọn nghĩa thôi. Đại khái có thể dịch thành :
Sáng thay ! Âm âm u u tham sân hận.
Phúc vậy ! Sấp sấp ngửa ngửa thích đảo điên.
---
Oài, cái vĩ từ thì ttqr chịu, nhưng mà không đú không được :). Coi như không có 2 chữ vĩ...

Không biết có hợp lý không

Minh ...! phiêu phiêu du du tầm an lạc
Phúc....! trầm trầm mặc mặc định thái bình.

Khổ thân bác chủ "thớt", chắc tên là Minh Phúc phải không?