Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Việt Xem Bài Gởi
Có Một chút nhầm lẫn, MÌnh nghĩ nếu các bạn thích học 42 thủ nhãn thì nên nghe lời Phật Thích Ca, ngài đã thuyết 42 thủ nhãn trong kinh Thiên thủ Thiên nhãn vô Ngại Đại bi Tâm Đà Ra Ni, cả Phần mật chú Ngài Thuyết ở mỗi Thủ Nhãn mới đáng tin cậy, không nên theo TUyên Hóa
Nhà mi thành tựu thủ nhãn nào trong 42 thủ nhãn chưa mà nói về thầy Tuyên Hóa như thế?
Con nít ranh mà cứ nói như đúng rồi.
Cỡ thầy mi còn không biết đủ đức độ để nói về thầy Tuyên Hóa chưa mà mi còn xanh và non dám phán xanh rờn.