Hihi....Vừa sai vừa đúng bạn ạ. Khi trì chú mà ko nghĩ gì, cái đầu rỗng không, rỗng một cách tự nhiên, ko phải cố ép cho nó rỗng, đọc chú cũng ko nghĩ đến linh hay ko linh gì cả, cũng ko nghĩ mình đang độ ai hay làm lợi lạc ai cả, bản thân mình đọc chú cũng ko để được gì cả. Tất cả là KHÔNG.

KHÔNG hình thức, KHÔNG tâm trạng, để KHÔNG được gì cả, KHÔNG chấp tâm từ bi hay ko từ bi gì cả. Trì chú để KHÔNG được gì cả. KHÔNG có niết bàn nào cả. Trì chú vì để KHÔNG ĐƯỢC GÌ CẢ.

Đạt được Tâm như thế thì khi trì Chú mới nói được linh hay không linh.