thực ra ngai' văn thu'cung đa~ noi tư` môt gôc' vô tru ma' lap tat ca?
pháp cai' ma` luc tô ? ngô cung~ vây ung vô so tru nhi sanh ky` tâm
ngươi' nao ung dung dk la' dac ' dao phat không phải la` phat tanh'
bi chia che?đâu ma` ngươi ' ta goi no la` dieu dung cua? chân như
thực chat bô tat hay phat hoac tô ? cung~ chỉ la` ngươi' ro ~dk nguon tâm
ưng 'dung dk dieu tâm.nhi sanh ky` tâm .chinh' la' dieu tâm huynh ah'
nhưng phai?tư' goc vô tru.keo cai tư?thi trên đương' la' ai vây.ưng vô sơ tru
nhi sanh ky` tâm tkpt không can?đương ' ngươi' khác' tu hanh..........................quoai 'that