Trước tới giờ mình hay nghe cũng như báo đài nói nhiều người học Nhân Điện, mở luân xa bị vong nhập. Nhưng vài nguồn mình kiếm được thì nói rằng, học thiền - nhân điện - trường sinh học, có khả năng tự chữa cho mình nhiều bệnh, cũng như là bệnh điên giả (do ma quỷ, bùa ngãi). Vậy đâu là đúng? Đâu là sai?

Và nếu như một người đã có vong theo sẵn rồi, mà đi học nhân điện (luyện đúng cách, có người hướng dẫn) thì có bị vong nhập không? Và học Nhân Điện rồi, có khả năng tự bảo vệ bản thân mình khỏi những vong linh cũng như bùa ngãi không?