Người hành đạo Phật hay đạo Thánh trên cõi ta bà này đều khởi điểm là người trần mắt thịt. Do đó không dễ tránh khỏi Tham Sân Si. Chính những cái Tham Sân Si và sự biến tấu cá nhân của các Thầy (Hòa Thượng, Thanh Đồng) làm cho người đời có những cái nhìn sai lệch về Đạo Phật cũng như Đạo Thánh.

Từ đó dẫn đến một số người đâm ra phân biệt giữa Đạo Phật và Đạo Thánh mà trong thực tế giữa các Thánh và các Phật sự phân biệt là không tồn tại. Các Thánh luôn kính trọng các Đức Phật và ngược lại.

Tôi có một số người bạn tung kinh niệm Phật nhưng họ lại không tìm hiểu về đạo Thánh đến nơi đến chốn, chỉ nhìn vào những thầy Đồng Nát biến chất đâm ra có những hiểu lầm nghiêm trọng về Đạo Thánh.

Đạo Thánh cũng có phần giống Đạo Phật là muốn con người sống phải biết tới nguồn cội, biết ơn tổ tiên cha mẹ, khuyên răn con người phải sống lương thiện ... Các vị Thánh đều là những người xả thân vì dân vì nước, đức cao vọng trọng.

Cũng ngược lại một số Thanh Đồng nhìn vào những vị hòa thượng biến chất, nhìn vào sự phân biệt đối với đạo Thánh của một số ít trong số những người đi tu theo con đường của Phật: Mật Tông, Tịnh Độ Tông ... Số ít những người đó nhìn vào các Thầy Đồng Nát và không hiểu gì về Đạo Thánh nên họ mới phân biệt như vậy. Trong thực tế những người tu theo Phật chân chính họ luôn có một cái nhìn thông minh và từ bi về Đạo khác. Vô tình những Thanh Đồng này cảm thấy sự phân biệt lại đi phân biệt tiếp và kết luận, chụp mũ sai lầm luôn cho cả các Đức Phật từ bi hỉ xả.

Thánh xấu hay Phật xấu đều do con người ngu si tăm tối chụp mũ. Các Ngài đâu có thế. Vì vậy ai theo Đạo nào cũng cần phải tỉnh táo và sáng suốt chứ không nên phát biểu phân biệt linh tinh về các Ngài hay về Đạo này Đạo nọ.

Có những người phát biểu rằng chỉ tin vào Đạo chứ không tin vào Thầy trong thời buổi này đó là những người biết phân tích và sáng suốt họ biết đâu là nguồn gốc của những sự xấu xa, chứ không chạy theo trào lưu chụp mũ thiếu suy nghĩ.

Làm gì cũng hay nói gì cũng đều tạo cái nghiệp, tốt nhất nên bình tĩnh suy nghĩ, để tìm ra cho mình một nhận định đúng đắn nhất và cần phải uốn lưỡi bẩy lần trước khi phát biểu vì vấn đề này rất nhạy cảm. Phát biểu mạo phạm các Ngài nếu không biết sám hối thì hãy coi chừng. Các Ngài rất từ bi và luôn cho cơ hội để sửa sai nhưng khi vẫn thích dùng cái tôi cá nhân để chụp mũ, không thức tỉnh rồi có ngày ăn năn không kịp.

Cha mẹ nào cũng thương con, con thì có con ngoan, con hiền, con thông minh, con cứng đầu, con ngu si. Nhưng những đứa con ngoan hiền, thông minh chắc sẽ được cha mẹ tin tưởng hơn có phải không ạ. Con hư, con cứng đầu, con ngu si thì cha mẹ sẽ phải dậy dỗ và cho cơ hội để sửa nhưng mà nếu không thể dậy được, không thể thay đổi, con vẫn hư thì chắc cha mẹ sẽ buồn, mất niềm tin, từ đó không thể tin tưởng và không thể giao phó những việc quan trọng được. Các Chư vị Phật Thánh cũng như vậy thôi.

Thời buổi này là thời kì mạt Pháp, các Ngài đang muốn lập lại trật tự, làm trong sạch và lấy lại hình ảnh của Đạo nên sẽ có rất nhiều Đồng nổi và cũng sẽ rất nhiều Đồng Xịt. Còn Phật thì luôn có câu Trồng cây nào thì ăn quả nấy. Hòa thượng hay ai đi tu theo con đường nào mà lợi dụng nhà Phật để vụ lợi, để phân biệt với các Đạo khác thì sớm muộn gì cũng phải trả nghiệp. Theo thời gian các vị tu theo Đạo nào cũng sẽ hiểu được điều này.