Em nghe nói bốc bát hương thì phải khai quang an vị bát hương, ví dụ: đại khai chí kính minh chư nhật....
Mong thầy hướng dẫn cách khai quang an vị bát hương ạh?