em mới tập bùa thần chưa bao lâu! em mún hỏi các quynh đệ là trước khi học bùa thần có cần nguyện trước bàn thở tổ không ạ!