Trích dẫn Nguyên văn bởi suchai Xem Bài Gởi
ai biết cách đọc nhập xác chỉ giúp tôi ,
Bác này là vong ở đâu xuống mà muốn nhập xác người khác vậy , chắc lá muốn làm chuyện bậy bạ gì như là đi chuyển khoản tiền của người khác , hay là nhập vào người nữ nào để '.....' rồi, mô phật tà tâm tà tâm...