Em muốn vào quân đội nên muốn tìm hiểu và luyện tập võ của đặc công việt nam để biết và làm quen dần để có nền tảng trước ạ. Anh chị nào biết xin chỉ bảo cho em.
Thân gửi!