10:30 AM,cho con hỏi về gia đạo, nhà cửa , công việc. Con nghe mẹ nói có đi xem bói nói nhà con có 2 Linh, như vậy có đúng không, xin giải thích thêm về Linh, trong nhà có tốt không