Ca Dao Tục Ngữ Dân Tộc Việt sưu tầm !Chân mình thì lấm mê mê,

Đi cầm bó đuốc mà rê chân ngườiBó đuốc tức là bó đóm to. Rê là vừa cầm đóm soi, vừa xét xem có chỗ nào lấm bùn không; rê là soi, xét.

Câu này nghĩa đen là: chính mình thì lấm bùn mê mê ra, mà mình lại đi cầm bó đuốc soi xét chân người khác xem có lấm bùn hay không (đây nói việc xẩy ra ban đêm, cầm bó đuốc soi cho tỏ).

Theo nghĩa bóng, người ta thường dùng câu này để chế diễu các thói xấu, soi mói người khác, khi chính mình có rất nhiều tật xấu mà không chịu sửa đổi. – Đại ý câu này khuyên ta nên sửa mình trước đã.