Chắc bạn đã đọc qua Chuyển Pháp Luân và mình nghĩ bạn là (Thượng sĩ văn đạo cần nhi hành chi) , nhưng có lẽ môi trường xung quanh bạn đầy rẫy kiến thức khoa học nên suy nghĩ còn hạn chế trong cái khung đó . Mình sẽ trả lời bạn từ câu 1 đến câu 7 ( trừ câu 6 ) gói gọn trong 1 ví dụ .

Nếu 1 người tận mắt nhìn thấy chân tướng sự việc , người ta gọi là ( Tận mục sở thị ) và 1 người thông qua các bằng chứng mơ hồ các giả thuyết lý luận rồi người truyền người để giải thích các giả thuyết đó , thì bạn sẽ tin ai ??? Hiện nay đã có trên 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Công và có trên 100 quốc gia trên thế giới và đã được dịch sang hơn 38 ngôn ngữ , đã được đưa vào các trường Đại học Mỹ giảng dạy cho sinh viên và cảnh sát . Nếu là giả thì cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra và liệu có nhiều người theo tập đến vậy .Chúng tôi những người tu

luyện Pháp Luân Đại Pháp mặc kệ nắng mưa , bị người đời khinh thường , sỉ nhục , bị tra tấn đánh đập dã man và còn bị cướp nội tạng . Đau đớn từ linh hồn đến thể xác để có thể giảng rõ chân tướng đến mọi người mong mọi người thức tỉnh lương tri ,
chúng tôi đã cố gắng làm mọi cách có thể , việc còn lại là trông đợi sự lựa chọn của mọi người mà thôi . Cảm ơn !!