Trích dẫn Nguyên văn bởi Lu Khach Xem Bài Gởi
- Trời , Trời ! W hung dữ từ hồi nào vậy kìa ! Tẩm bột , nhúng bột , lăn bột , pó bột mà vẫn rét run . Hãi quá !:yb663:
Từ hồi bị thất tình LK ơi! :D

Bột rời ra nên không ấm được, mua mền đi! Mới mua mền mới tối hôm qua, mền cũ còn hơi của người yêu nên giữ lại... Hic