Trong cuốn Bùa Chú Giản Giới có câu chú gọi Trạng:
Ề hế bút thô đùm a rây mặc mặc.
Mình thử muốn gọi Trạng lên nên có đọc câu này nhiều lần và mình có bảo nếu như lên rồi thì xin hãy gõ vào đầu tôi một cái nhưng ko thấy hiện tượng gì cả. Vậy xin hỏi các cao nhân làm cách nào để gọi được Trạng lên vậy ? Xin cảm ơn !