Tôi từng mất đứa con khi đang mang thai được khoảng hai tháng. Sau đó tôi chưa làm lễ hay đến chùa để xin cầu siêu. Nay Tôi muốn hỏi để làm lễ cho con tôi có nơi nương tựa thì có bắt buộc phải nhờ các sư ở chùa làm lễ không. Có người chỉ tôi làm lễ ở điện, họ thờ tại gia cậu bé thiên. Tôi băn khoăn liệu ở đó có được làm lễ để tôi gửi con được ăn lộc tại điện không. Ở đó họ xem bói, làm lễ kêu cho những người đến xem. Tôi không biết nhiều lắm chỉ lo mình làm không đúng cho con. Ngoài ra mọi người nói làm ở chùa riêng thì khá tốn kém, tầm 10 triệu, tôi không có khả năng.
Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi rất cảm ơn.