Em mới tham gia diễn đàn nay nhờ các sư phụ xem hộ em lá số tử vi để em biết và nếu có cách cụ thể để tự điều chỉnh thì em xin cảm ơn các sư phụ.:icon_redface::confused::mad::)

http://www.2shared.com/file/3872512/...ua_ubuntu.html

Xin cảm ơn các sư phụ.