M tưởng huynh tony hồi sinh threat này r mà, sao ko thấy post chi tiếp nhỉ