Huynh tony có lòng thật truyện này đã lâu,huynh trơ lai vẫn tiếp túc viết.Mong huynh dành thời gian đê tiếp tuc câu chuyên nhé.Chúc huynh an lạc!