Theo em cũng nghĩ là 3 đệ tử của hòa thượng Trần Huyền Trang là hư cấu nhưng sao Phật giáo lại có danh hiệu Đấu Chiến Thắng Phật khớp với danh vị mà Tôn Ngộ Không đã đắc đạo nhỉ ?