Vì máy tính của DHN đang bị lỗi phông ,nên DHN phải scan bài viết,chưa thể đánh wod được mong Ace thông cảm .Và sau đây DHN đăng tấm hình chụp mộ Ông Ngô Tất Tố mà anh Thonlocha đưa DHN ra thăm viếng.