Trích dẫn Nguyên văn bởi ThienGiac Xem Bài Gởi
Vậy nếu không cho ăn trứng gà mà chỉ cho ăn hương và bắp nổ thôi thì nó có ma tính không vậy ạ?
nó không còn ma tính nữa...