đệ tử ở tp hcm , chưa biết gì về các pháp , nay có tâm học hỏi huyền thuật , rất mong được các cao nhân thu nhận đệ tử . đệ tử chỉ muốn học hỏi sâu sắc về huyền thuật , thế giới tâm linh .